Cargando Eventos
Este evento ha pasado.

Recomendación de la Comisión de Cine de Ongi Etorri Errefuxiatuak-Zine Batzordetik gomendioa:

  • ASTEHELENA/LUNES: Maiatzak 31 Mayo, 19:30 Sesión con invitación/ Saioa gonbidapenarekin (www.kcd-ongd.org)

Con la participación de la directora Lina Soualem y Amal Ramsis (directora de la Caravana de Cine de Mujeres para la región árabe) / Lina Soualem zuzendariaren eta Amal Ramsis, arabiar lurralderako Emakumezkoek egindako Zinema Karabanaren zuzendariaren parte hartzearekin.

THEIR ALGERIA. Lina Soualem
Documental. Francia, Algeria, Suiza, 2020, 72 mins./ V.O. francés, árabe, subts. castellano/Dokumentala, Frantzia, Aljeria, Suitza, 2020, 72 min / JB frantsesez eta arabieraz, azpitituluak gaztelaniaz.

Premio al mejor largometraje en CINEMED 2020 Film luzerik onenaren saria CINEMED 2020n

Tras 62 años de convivencia, la abuela y el abuelo de Lina, Aïcha y Mabrouk, han decidido separarse. Llega- ron desde Argelia a Thiers, una pequeña ciudad medie- val en el centro de Francia, hace más de 60 años. Una al lado del otro, han vivido esta caótica vida de inmigran- tes. Para Lina, su separación es una oportunidad para cuestionar su largo viaje de exilio y su silencio./ 62 urte elkarrekin bizi ondoren, Linaren aitona-amonek, Aïcha-k eta Mabrouk-ek, banantzea erabaki dute. Orain 60 urtetik gora iritsi ziren Aljeriatik Thiersera, Frantziako erdialdean dagoen Erdi Aroko hiri txiki batera. Bata bes- tearen ondoan bizi izan dute etorkinen bizitza kaotikoa. Linarentzat, erbesteko bere bidaia luzea eta bere isilta- suna zalantzan jartzeko aukera da banantzea.

  • OSTEGUNA/JUEVES: Ekainak  3 Junio, 19:30

TINY SOULS. Dina Naser
Documental. Jordania, 2019, 85 mins. / V.O. árabe, subts. castellano / Dokumentala, Jordania, 2019, 85 min / JB arabieraz, az- pitituluak gaztelaniaz.

Con la participación de la directora Dina Naser zuzendariaren parte hartzearekin.

Giza eskubideen saria Kosovoko 2019ko DOKUFEST Doku- mentalen eta Film Laburren Nazioarteko jaialdian. / Premio Derechos Humanos en el Festival Internacional de Documentales y Cortometrajes DOKUFEST, Kosovo 2019.

Después de escapar de la guerra de Siria, una niña de 9 años de espíritu libre y su familia deben navegar por la vida con nada cuando se encuentran varados en el cam- po de personas refugiadas de Zaatari, Jordania. A lo largo de cuatro años, la directora sigue la vida de sus persona- jes dentro de los muros del campamento, capturando el cambio de la niñez a la adolescencia, junto con los mu- chos estados de adaptación y supervivencia entre ellos, lo que lleva al enfrentamiento al que amenaza su destino. / Siriako gerratik ihes egin ondoren, espiritu libreko 9 urteko neskato batek eta bere familiak bizitza kon na- tuan zehar nabigatu behar dute, Zaatariko (Jordaniako) errefuxiatu-esparruan lehorreratu ondoren. Lau urtez, pertsonaiek kanpamentuko hormen barruan duten bizitza jarraitzen du zuzendariak. Haurtzarotik nerabe- zarorako aldaketa jasotzen du, beste egokitzapen- eta biziraupen-egoera askorekin batera, haien patua meha- txuan jarriko duen gatazkara iritsi arte.

Comparte esta historia en alguna plataforma